Privacyverklaring

Als VC BELVOC BELSELE VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

VC Belvoc Belsele vzw – Secretariaat
Cuwaertstraat 9
9111 Belsele

Tel. 03/772.57.56

Uw persoonsgegevens worden door VC BELVOC BELSELE VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-Aansluiting en deelname aan de volleybalcompetitie georganiseerd door VOLLEY OOST-VLAANDEREN ;
-Aansluiting en deelname aan de sport- en andere activiteiten van VC BELVOC BELSELE VZW ;
-Het bekomen van subsidies door de OVERHEID (Stadsbestuur e.a.).
-Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
-Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
-Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
-Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,…
-Het deelnemen aan competities en tornooien
-Organiseren van een recreatief sportevenement of niet-sportgerelateerde evenementen
-Promotie, PR en communicatie door :

      • het publiceren van sfeerfoto’s en gerichte foto’s op onze social media-kanalen
      • het beheren van de clubwebsite

 

Met het betalen van het lidgeld verklaart het lid (of zijn of haar vertegenwoordiger) zich uitdrukkelijk akkoord dat de gegevens met betrekking tot bovenstaande doeleinden verwerkt zullen worden door de clubadministratie.

Voor de bovenstaande doelstellingen en rechtsgronden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen :
-Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mailadres ;
-Identiteitsgegevens uitgegeven door de Overheid zoals o.a. Rijksregisternummer ;
-Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, kledingmaten, foto’s

Foto’s of videobeelden gemaakt tijdens de wedstrijden en –evenementen kunnen gepubliceerd worden op de BELVOC-facebookpagina.

De door U verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens slechts delen met andere partijen indien U ons hier de uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
Desgevallend heeft U ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

VC BELVOC BELSELE VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovenvermelde doelstellingen (maximaal 3 jaar na laatste gebruik).

VC BELVOC BELSELE VZW heeft een recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben. Tevens kan U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) en heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in opdracht van Uzelf direct aan een andere partij. Wij kunnen U in dit verband vragen zich te legitimeren.

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Bij eventuele wijzigingen aan deze privacyverklaring zal VC BELVOC BELSELE VZW hierover steeds communiceren via de website.